Fiscaliteit

De fiscale wetgeving wordt complexer met de dag. Wat gisteren nog zeker was, is dat vandaag niet meer. De fiscus neemt van zijn kant steeds hardere standpunten in en wordt daarbij gesteund door de rechters.
Als ondernemer hebt u nood aan een betrouwbare partner die de fiscale wetten op de voet volgt, ze voor u interpreteert en aan de hand daarvan een slim fiscaal advies op maat formuleert.

De Axxior accountants en belastingconsulenten bieden u deze garantie. We streven hierbij steeds naar een optimaal evenwicht tussen kortetermijnsucces en langetermijnplanning.

Fiscale diensten

  • de aangifte in de vennootschapsbelasting opmaken en indienen
  • de aangifte in de personenbelasting opmaken en indienen
  • BTW-formaliteiten vervullen
  • een fiscale strategie voor uw onderneming uitwerken
  • u bijstaan in fiscale controles, fiscale procedures en geschillen
  • algemeen advies inzake BTW en Directe Belastingen verlenen
  • eerstelijnsadvies bij leningen, verzekeringen en successieplanning
  • optimalisatie tussen vennootschap en privĂ©, met bijzondere aandacht voor pensioensparen
  • advies inzake grensoverschrijdend ondernemen verlenen
Menu