Axxior: uw accountant

Cijfers zijn belangrijk.
Ze zijn een must voor de fiscus en de overheid, alsook een belangrijke richtingaanwijzer voor u als ondernemer.
Onze accountants zorgen ervoor dat u zo vrij mogelijk kan ondernemen door

 • erover te waken dat uw onderneming steeds in regel is met de snel veranderende boekhoud- en vennootschapswetgeving
 • financiële resultaten te controleren en op te volgen om de betrouwbaarheid ervan vast te stellen
 • u persoonlijk te adviseren met resultaatgerichte managementinformatie en financieringsbegeleiding

Axxior adviseert ondernemers en bedrijven zodat u exact weet hoe uw zaak ervoor staat, welke optimalisaties mogelijk zijn en hoe u een financiële reserve kan opbouwen naar de toekomst.

Jaarrekening

De jaarrekening blijft het belangrijkste financiële instrument om een bedrijf door te lichten. Voor derden (banken, leveranciers, …) is het vaak de belangrijkste vereiste om met uw bedrijf in zee te gaan.
Axxior kan u met raad en daad bijstaan, zowel voor uw eigen financiële gezondheid als deze van uw zakenpartners.

Doe een beroep op onze financiële expertise om solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit in kaart te brengen en zo uw strategische en operationele beslissingen te voeren.

Accountancy diensten

Axxior accountants en belastingconsulenten helpen u graag verder met:

 • advies rond investeringen
 • inzicht in financiële verplichtingen op korte en lange termijn
 • inzicht in betalingsgedrag klanten: ligt dit in lijn met de sector?
 • opmaak financieel plan bij opstart onderneming
 • samenstellen van de jaarrekening
 • interpretatie van de jaarrekening: hoe gezond is uw zaak?
 • opmaak notulen algemene vergadering
 • verslaggeving omvorming rechtsvorm van een vennootschap
 • begeleiding fusies en splitsingen
 • waardebepaling onderneming
 • opmaak wettelijke verslagen bij vereffeningen
 • begeleiding bij vereffeningen
 • begeleiding bij aanvraag WCO (Wet Continuïteit van de Ondernemingen)

Wil u graag een oriënterend gesprek?

Tijdens dit gesprek kunnen we vrijblijvend en discreet uw wensen bespreken.

Menu